Similac

Similac Gain Plus Gold Step 3
900G

 

RM69.40

Similac Total Comfort Plus Aged 1-3
820G

 

RM73.60

Similac Gain Kid Gold Step 4
900G

 

RM68.90

Similac Mom
900G

 

RM32.90

Similac Neosure
370G

 

RM35.00

Similac 1 BIB Step 1
600G

 

RM67.00

Similac 1 Step 1
900G

 

RM112.90

Similac 1 BIB Step 1
1.2KG

 

RM128.70

Similac 2 BIB Step 2
600G

 

RM52.20

Similac 2 Step 2
900G

 

RM99.40

Similac Neosure
850G

 

RM76.90

Similac Lactose Free
375G

 

RM29.50

Similac Lactose Free
850G

 

RM62.20

Similac Gain Plus Gold BIB Step 3
600G

 

RM47.15

Similac Gain Plus Gold BIB Step 3
1.2KG

 

RM89.80

Similac Gain Kid Gold BIB Step 4
600G

 

RM42.65

Similac Gain Kid Gold Step 4
1.8KG

 

RM121.70

Similac Inte-P1 BIB
600G

 

RM33.95

Similac Inte-P1 BIB
1.2KG

 

RM64.65

Similac Inte-P2 BIB
600G

 

RM32.50

Similac Inte-P2 BIB
1.2KG

 

RM61.80

Similac Intelli-Pro3 BIB
600G

 

RM31.20

Similac Intelli-Pro3 BIB
1.2KG

 

RM58.80

Similac Intelli-Pro4 BIB
600G

 

RM30.90

#

Loading...

arrow_upward